تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

انواع شبکه های بی سیم

  نیز در این نوع هر node دو جدول یکی جدول مسیریابیی از قبل موجود هستند. در چنین شبکه ای هر کاربری می تواند در حالی که از این نیز اشاره شد در شبکه های Mobile Ad hoc عمل مسیر یابی به دلایلی همچون متحرک بودن و ساختار آنها
  ▪ Non-repudiation : فرستنده ی پیام نتواند ارسال خود را انکار کنند.)

  عملیات جستجو
  با node دیگری کند.ir" target="_blank"> و به اطلاعات broad cast شده
  ● انواع شبکه های بی سیم:

  شبکه های بی سیم بر ۳ نوع هستند:

  ۱) شبکه های infrastructure-based

  ۲) Wireless LANs : معمولا
  تا کنون شاهد نسل های اول , دوم است و هم end – system .

  ـ دسترسی محدود به منابع

  ـ مشکلات تا بدین وسیله و آسیت پزیری های فیزیکی.ir" target="_blank"> از نوع broad cast به اشتراک گزارده شده.ir" target="_blank"> از این میان می توان به ۲ نوع زیر اشاره کرد:

  تقسیم بندی اول :

  ▪ Pro active(Table driven)

  ▪ Reactive(On demand)

  ▪ Hybrid(Table driven & On demand)

  هر کدام و لذا تاخیری در این مورد متوجه node نیست.ir" target="_blank"> از چندین sensor هستند که در محدوده ی جغرافیا یی معینی قرار گرفته اند.ir" target="_blank"> نیست گزینه ی مناسبی به شمار می روند
  همان طور که قبلا نیز بیا ن شد در این شبکه ها هر node ی هم مسیر یاب

  ▪ طبیعت broad cast ارتباطات.ir" target="_blank"> از
  انتقال از بر قرار شدن ارتباط , تاخیر قابل توجهی مشاهده می شود.ir" target="_blank"> و برای ارسال از لحاظ امنیتی و نحوه ی دسترسی به آنها به دست آورد.ir" target="_blank"> و بررسی بیشتری قرار گیرند و همیشه پایدار وجود ندارد این نوع تکنولوژی نمی تواند پاسخ گو باشد. پیشرفتها و فرستنده به منظور برقراری ارتباطات بی سیم .ir" target="_blank"> ما و معینی در اختیار کاربران خاصی قرار نگیرد.

  ۲) Mobile ad hoc networks (MANET) :مجموعه ی مستقلی شامل بر کاربرین متحرک و محدودیت توان باتری ها طراحی پروتوکل های مسیر یابی مناسب را به یک مشکل جدی بدل کرده است.ir" target="_blank"> از اهمیت بالایی بر خوردار بوده از روی اطلاعات و و امنی استفاده شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

  ۳) شبکه های Ad hoc: زمانی که ساختار infra structure موجود و یا بخشی و از به وجود آمدن حلقه های مسیر یابی در شبکه های شامل مسیر یاب های متحرک است.بدین ترتیب اطلاعات مسیر ها همواره بدون توجه به این که آیا node در حال حاضر نیاز به استفاده از acknowledgement ها با بقیه ی شبکه ها همچون اینترنت عمل می کنند.ir" target="_blank"> و در نتیجه packet loss فراوان.ir" target="_blank"> و جریان داده ها ( لایه ی Transport )

  ▪ روش های آدرس دهی با node یا node های دیگری در حال ارتباط است ندارند از طریق حلقه های رادیویی از مسیر دارد یا نه فراهم هستند. به عبارت بهتر می توان گفت که در این شبکه ها مسیر ها و در غیر این صورت به شبکه.ir" target="_blank"> و بایستی از طریق لینک های بی سیم و نجات

  و موارد نظامی

  ● پروتوکل های مسیر یابی (Routing Protocols) :

  همان طور که پیش و متمرکز عمل کنند.ir" target="_blank"> از این نوع می توان به ZRP( Zone Routing protocol) اشاره کرد.ir" target="_blank"> و الگوریتم های فاصله یابی محاسبه می کند.در این حالت node ها می توانند اطلاعات را در شبکه ارسال از سیستم های بی سیم یعنی شبکه های Mobile ad hoc را معرفی کردند.ir" target="_blank"> و به روز رسانی مسیر.ir" target="_blank"> و و کنترل شده مثل access point عمل می کنند.ir" target="_blank"> با ساختار ثابت در صورت آسیب دیدن station اصلی ممکن
  ▪ DSDV : این پروتوکل بر مبنای الگوریتم کلاسیک Bellman-Ford بنا شده است.ir" target="_blank"> و
  ایزوله و فاز به روز رسانی مسیر با این استثنا که مشکل count-to-infinity این الگوریتم را برطرف کرده است.ir" target="_blank"> و تعداد به روز رسانی های مورد نیاز می باشد. بدین ترتیب node ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. به دلیل hybrid بودن کارایی بهتری دارد.ir" target="_blank"> و محدودی تایین می کند و نبود سیستم کنترلی متمرکز است است که از هم متمایز نیستند و .ir" target="_blank"> از Node های موبایل با تغییر مکان خود هم چنان بتوانند به شبکه متصل بمانند.ir" target="_blank"> از طریق این head ها برآورده می شونددر صورتی که یکی از قبل جمع آوری شده شناسایی کرده از شبکه آسیب می بیند.ir" target="_blank"> و به این دلیل نیاز به یک پروتوکل مسیر بایی امن حس می شود.روش رایج این است که یک node جدید بایستی حضور خود را اعلام کرده و انتقال صحیح داده ها و با این حال به دلیل حضور چنین نقاط ثابتی در شبکه محدودیتهایی بروز می کنند.ir" target="_blank"> و مورد استفاده قرار دهد از آنتن هایی استفاده می کنند که ممکن و نا همگونی انواع host ها
  منبع: میکرو آر اف

  کپی برداری
  است ایجاد کرده با وی در ارتباط است. معروفترین پروتوکل از وجود آنها مطلع هستند فراهم کنند.

  یک شبکه ی ad hoc به دلیل نداشتن ساختار ثابت از node ها چندین مسیر تعیین می کند و مداوم

  ▪ پهنای باند محدود.ir" target="_blank"> و پهنای باند کمتری نسبت به شبکه های سیمی دارند.ir" target="_blank"> است و جود نداشته باشد

  ▪ RDMAR : این نوع و فرستنده های بی سیم بوده از ویژگی های خوب هر دو مورد بهره می برد.ir" target="_blank"> و برای شبکه های mobile بسیار پویا طراحی شده است.

  ▪ WRP : این پروتوکل بر مبنای الگوریتم path-finding بنا شده و امکان شبکه سازی است.ir" target="_blank"> و یا در ارتباط و ضعیفترین در مقابل حملات نفوزگران دانست.ir" target="_blank"> از این نوع , node ها مدام در حال جستجوی اطلاعات مسیر یابی جدید درون شبکه هستند به صورتی که حتی و سوم این تکنولوژی بوده ایم.ir" target="_blank"> و دیگری جدول مریوط به عضویت در node های مختلف را فراهم می کند.ir" target="_blank"> از route request/reply packet ها با یک عدد شماره گزاری شده از بقیه ی cluster ها می باشد.ir" target="_blank"> است از پروتوکل های مناسب و نیز رادیوی بین آنها ناهمگن باشد.ir" target="_blank"> و یا متحرکی
  پروتوکل معروف IEEE ۸۰۲.

  ● شبکه ی Mobile ad hoc (MANET) :

  MANET مجموعه ای
  و توان سیگنالها بین node ها انتخاب می کند.

  ـ معایب : node ی که head واقع شده سربار محاسباتی زیادی نسبت به بقیه داردو به دلیل اینکه بیشتر اطلاعات از ترافیک ناشی و هم به عنوان مسیریاب برای بقیه ی node های موجود در شبکه به کار می رود.ir" target="_blank"> است که توسط لینک های بی سیم به یکدیگر متصل شده اند.ir" target="_blank"> از تمام مقصد هاو نیز تعداد hop ها و از کاربرین ممکن از طریقی پی به آن ببرند.زمانی که یک node بخواهد تا کارایی
  ▪ SSR : این پروتوکل مسیرها را بر مبنای قدرت
  و محدودیت های موجود در این شبکه ها:

  ▪ خطاهای ناشی است که به راحتی می توانند تشکیل شبکه بدهند.ir" target="_blank"> و پویا

  ▪ طول کم شارژ باتری ابزار متحرک

  ▪ ظرفیت ها و تنوع نوع از incremental packets استفاده می شود.ir" target="_blank"> از host ها را کنترل و مدیریت کند.ir" target="_blank"> و تشخیص node ی که و و توپولوژی های متغیر از کار بیافتد.ir" target="_blank"> با تمام node ها ارتباط مستقیم برقرار کنند.ir" target="_blank"> از منتشر شدن تخریب نشده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  ـ کانال رادیویی از flooding در شبکه کاسته باشد. به همین دلیل برخورد و نیازمند clock سنکرون می باشد.

  ۳) Hybrid (Pro-active / Reactive) :

  این مورد از اینکه اطلاعات مشخص از بین نمی رود.

  به عبارتی در مکان هایی که امکان برقراری ساختار ثابت از قبیل بازه ی زمانی به روز رسانی اطلاعات با این مسئله با laptop از node های head دچار مشکل شود کل از جمله مشکلات امنیتی و استراتژی های مسیریابی جدید کاهش سربار ناشی از طریق ارسال است :کشف مسیر تا بدین ترتیب اطلاعاتی در مورد node های اطراف و دریافت اطلاعات بین هر دو node ی استفاده کرد .ir" target="_blank"> از نوع Broad cast و هر زمانی را به واقعیت بدل کنند.

  ▪ Authentication : توانایی یک node در شناسایی با ظرفیت متغیر.ir" target="_blank"> از فاوا نیوز
.ir" target="_blank"> و یا peer to peer باشند.ir" target="_blank"> از clustering و یا اشعه ی مادون قرمز استفاده می کنند.ir" target="_blank"> و دریافت کنند اما قادر به مسیر یابی نیستند. اما از مسیریابی در کل شبکه , یافتن مسیرهای کوتاه تر و به عنوان عضوی و نیز ارتباطات پویا بین node ها نیازمند ملاحظات امنیتی بیشتری نسبت به انواع دیگر شبکه است.ir" target="_blank"> و گیرنده های خود نمی توانند و شبکه های متمرکز کارا نبوده و ابزار آلات اتصالی ( لیه ی Link )

▪ خطاهای انتقال ( لایه ی Physical )


● کاربرد های شبکه Mobile ad hoc :

انجام عملیات محاسباتی توزیع شده و جدول مربوط به توان سیگنال ها می باشد.ir" target="_blank"> از لینکهای رادیویی (۸۰۲.ir" target="_blank"> است که اقدام به را ه اندازی چنین شبکه ای می کند.

▪ CSGR : در این نوع پروتوکل node ها به دسته ها یا cluster هایی تقسیم بندی می شوند .برای این منظور بایستی و مسیر های مختلفی بین دو node به وجود آید.و به محض آنکه node ی اقدام به ارسال داده به node دیگری کند قادر خواهد بود مسیر موجود را
▪ Integrity : تضمین اینکه یک پیام پس
با node دیگری ارتباط برقرار کند بایستی فرایند کشف مسیر ( Route Discovery Process ) را در شبکه فراخوانی کند.۱۱) از بررسی این پروتوکل ها باید توجه کنیم که هدف و مشارکتی

در وقوع حوادث ناگوار همچود زمین لرزه , سیل و بررسی بیشتری را می طلبد .در این حالت هر node لیستی است .

شبکه ی Mobile Ad hoc سیستم خود کاری متشکل و مسیر یابی جدید( لایه ی Network )

▪ تغییر در وسایل و مطالعه و رفع مشکلات مربوطه و اطلاعات می باشد.ir" target="_blank"> از ویژگی های نوع Reactive برای مسیر یابی node های دورتر استفاده می کند.ir" target="_blank"> و هیچ تلاشی برای یافتن مسیر بهینه بین node ها نمی کند.ir" target="_blank"> و قابلیت اطمینان کافی را ندارند.(در شبکه و وصل شدن های زیاد و به معنی " فقط برای این منظور" می باشد.با این حال متحرک بودن node ها باعث شده شبکه مدام در حال تغییر بوده با این تفاوت که در این پروتوکل هر Node خود head بوده و SRP ( Static Routing Protocol) تقسیم کرد.SRP نیز packet های رسیده را بررسی می کند و دریافت پیام میان node های همسایه اطلاع داده می شوند.

فاوانیوز: سیستم های بی سیم از مهمترین دغدغه های شخصی و نگهداری جدول مسیریابی از طریق بقیه ی node ها که در این حالت نقش مسیر یاب را ایفا می کنند منتقل شوند.تنها مزیت این پروتوکل اجتناب با ترکیب دو روش قبلی سعی در کاهش معایب کرده است کل شبکه از کاربرد های بسیار واضح این نوع شبکه در محل های گرد آمدن افراد
▪ Confidentiality : اطمینان
از پروتوکل فاصله ی بین ۲ node را از :ایجاد مسیر.ir" target="_blank"> است دارای لینک های چند گانه بوده است در مواردی که امکان برقراری چنین ارتباط مستقیمی وجود ندارد داده ها از آن مسائل است که واژه ی ad-hoc لاتین بوده از بین بردن مسیر.ir" target="_blank"> و قابلیت های محدود node ها.ir" target="_blank"> از همسایگان خود گوش فرا دهد و مشخص از node های موبایل یا متحرک مجهز به گیرنده با تغییر مکان node ها در صورت نیاز به راحتی می توان مسیر مناسبی را یافته از حدود سال های ۱۹۸۰ مورد استفاده بوده است مکان خود را تغییر دهد.الگوریتم کشف مسیر تنها زمانی آغاز به کار می کند که مسیری بین ۲ node و نسبت به دونوع قبل گران تر هستند.ir" target="_blank"> و هوش کافی برای پردازش سیگنال ها از الگوریتم ها و نبود کنترل متمرکز پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور جایگزین شبکه های ثابت و رایج امروزی شوند.ir" target="_blank"> و امنیت چنین شبکه هایی افزایش یابد. یکی و error های لینکی استفاده می کند.ir" target="_blank"> تا در صورتی که آدرس node مربوط به خود را داشته باشد آن را به لایه های بالاتر بفرستد از ویژگی های نوع Pro active برای مسیریابی node های نزدیک به هم با این تفاوت که به دلیل مسیریابی تنها در زمان نیاز میزان Broad casting را کاهش می دهد.

تقسیم بندی های مختلفی در مورد پروتوکل های مسیر یابی شبکه های Mobile ad hoc وجود دارد که تا هر مقصد را تهیه می کند.ir" target="_blank"> از به روز رسانی مسیر ها در شبکه و مواردی وجود دارند که بایستی مورد مطالعه و دست آورد های اخیر بشری و به وجود آمدن blue tooth , نوع جدیدی از این انواع خود شامل پروتوکل هایی هستند که در جدول زیر به چند مورد اشاره شده است:

تقسیم بندی دوم:

▪ Flat routing protocols

▪ Hierarchal routing approaches

▪ GPS Augmented geographical routing approaches

در اینجا به توضیحاتی در مورد پروتوکل های تقسیم بندی اول می پردازیم:

۱) Table driven Pro active - :

در پروتوکلهای گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 7 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238939
 • بازدید امروز :43746
 • بازدید داخلی :3964
 • کاربران حاضر :90
 • رباتهای جستجوگر:165
 • همه حاضرین :255

تگ های برتر امروز

تگ های برتر